Softversko rešenje za poslovanje rent-a-car kompanije

Kroz ovu aplikaciju obezbeđeno je efikasno poslovanje rent-a-car kompanije – od prijemnog šaltera do menadžmenta. Arhitektura aplikacije omogućava rad u više geografski udaljenih poslovnica koje međusobno jedinstvo podataka održavaju sinhronizacijom kroz Internet server pri čemu za sam rad aplikacije u jednoj poslovnici nije neophodna stalna veza sa Internet-om.

Aplikacija u sebi objedinjuje:
  • rad kroz korisnički sistem,
  • formiranje baza vozila, fizičkih i pravnih lica, klijenata, agencija, banki, poslovnica, zaposlenih,
  • formiranje relacionog tarifnog sistema sa različitim elementima i cenovnika sa 4 nivoa cena u viševalutnom sistemu,
  • kalkulaciju najboljih tarifa prema izabranim parametrima najma,
  • formiranje radnih naloga i ugovora sa početnim i završnim stanjem,
  • rezervacija kapaciteta sa obračunom cene – price quotation.
  • evidenciju uplata, isplata, depozita za različite načine plaćanja,
  • formiranje različitih statističkih izveštaja o poslovanju prema različitim zadatim parametrima i
  • ostalu neophodnu funkcionalnost.

Iako je za svoju komplikovanu strukturu aplikacija još uvek "mlada" i otvorena za dalji razvoj, primenjuje se u praksi u eminentnom beogradskom rent-a-car preduzeću Europcar.

rent-a-cars

 

IT Service

Dr Dragoslava Popovića, Beograd

 office@itsbg.eu

 +381 11 30 333 77

Top