Internet hosting

Za postavljanje vašeg sajta ili internet prezentacije možete iskoristiti neki od sledećih hosting paketa:

PaketProstor (MB)Protok (MB)Cena (Din)
A (S000-5T005) 500 5000 2299
B (S001-0T010) 1000 10000 2999
C (S002-0T010) 2000 10000 4499
D (S003-0T015) 3000 15000 5999
E (S005-0T010) 5000 25000 8999
F (S010-0T050) 10000 50000 15999
G (S015-0T075) 15000 75000 22999
H (S020-0T100) 20000 100000 29999
I (S025-0T100) 25000 100000 35999
Sve cene se odnose na period od godinu dana.

 

Pored samog hostinga vršimo i usluge administracije i održavanja koja su vezana za hopsting, odnosno, pomažemo vam u svim situacijama vezanim za podešavanje rada servera (otvaranje e-mail računa, formiranje baze podataka...). Usluge administracije i održavanja hostinga se sprovode prema posebnom dogovoru pa se i cena za ove usluge formira u zavisnosti od vaših specifičnih potreba.

 

Svaki hosting paket je na serveru sa Linux operativnim sistemom i sa sledećim standardnim karakteristikama:

 • Kontrolni panel (CPanel 10)
 • Web mail - NeoMail, Horde, SquirrelMail (Web Based Email)
 • POP3/IMAP/SMTP email računi (POP3/IMAP/SMTP Email Accounts) - neogrančeni broj
 • Podrazumevana Catch-all email adresa (Default Catch-all Address)
 • Automatski odgovor na email i prosleđivanje (Auto responders and Forwarders)
 • Spam filteri, Mailing liste (Spam Filters, Mailing Lists)
 • Promena lozinke na web-u (Web Based Change Password)
 • Poddomeni, Hotlink zaštita (Sub Domains, Hotlink Protection)
 • PHP 5.6 or 7
 • MySQL baze podataka
 • Proizvoljna strana o grešci (Custom Error Pages)
 • Pristup datoteci .htaccess (Complete access to .htaccess file)
 • Zaštita foldera sa lozinkom (Password Protected Directories)
 • Rad sa datotekama na serveru kroz web pretraživač (Web Based File Manager)
 • Proizvoljni automatski zadaci (Custom Cron Jobs)
 • Download/Upload backup datoteke (Download/Upload Backup File)
 • FTP računi (FTP Accounts)
 • Anonimni FTP pristup (Anonymous FTP Access)
 • Kontrola FTP sesija (FTP session control)
 • Preuzimanje lista pristupa (Download Raw Access Logs)
 • Direktan pristup istoriji (Direct access to Logs)
 • Ugrađena analiza istorije - Webalizer, Analog, Awstats (Built in Log Analyzer)
 • Zaštita foldera (Leech Protection)
 • Provera email adrese pošaljioca (BoxTrapper - Email sender verifier)
("Neogranične broj" je u granicama zakupljenog prostora.)

IT Service

Dr Dragoslava Popovića, Beograd

 office@itsbg.eu

 +381 11 30 333 77

Top